Financial Conflit Situation Solutions

Juridiskām personām

Finansiālu konfliktu risināšanā uzņēmumiem ārpustiesas ceļā ir mūsu galvenais darbības virziens. Lai ātri un efektīvi atrisinātu juridiskām personām finansiālus konfliktus, mēs procesu balstām uz aktīvu un personisku kontaktu ar iesaistītajām pusēm: apmeklējam otru pusi, pārbaudām tā saimniecisko darbību un mantisko stāvokli dabā un personīgi tiekamies ar amatpersonām.
Papildus mēs izmantojam arī dažādas datu bāzes, kas ir mūsu rīcībā, un ļauj ātri pārbaudīt konfliktējošās puses juridisko statusu, finansiālo un maksātspējas situāciju, nenokārtotās parādu saistības u.c. Taču iegūtā informācija bieži vien ievērojami atšķiras no realitātes. Tas nozīmē, ka, paļaušanās konflikta risināšanas procesā vienīgi uz apkopotajiem datiem un brīdinājuma vēstuļu sūtīšanu vai zvanīšanu var dārgi izmaksāt, jo konfliktējošā puse, Jums nezinot, var izbeigt savu darbību vai pat ļaunprātīgi veikt mantas atsavināšanu. Tas, savukārt, vēlāk praktiski izslēdz iespējas atrisināt konfliktu.
Mūsu realizētais konflikta situācijas risināšanas process ļauj savlaicīgi konstatēt problēmas vai pretlikumīgu rīcību un attiecīgi reaģēt, jo mēs galveno uzsvaru liekam uz darbībām, kas ietver:

  • braukšanu pie konfliktējošās puses,
  • ražošanas / tirdzniecības telpu, iekārtu un citu aktīvu pārbaudi dabā,
  • tikšanos ar amatpersonām un reāla saistības izpildes risinājuma panākšanu,
  • saimnieciskās darbības monitoringu,
  • nekavējošu konfliktējošās puses atkārtotu apmeklēšanu.

Uzzināt vairāk

Fiziskām personām

Finansiālu konfliktu risināšana fiziskām personām tiek veikta jau vairāk kā septiņus gadus. Lielākā daļa privātpersonu, ar kurām atrisinām konfliktu situācijas, nav izpildījušas savas saistības, kas izriet no dažādiem pakalpojumu līgumiem. Diemžēl, kā rāda pieredze, vairums no šīm personām ļaunprātīgi izvairās no saistību izpildes - maina dzīvesvietas, atsakās no kontaktēšanās, izbrauc uz laiku no Latvijas utt. Līdz ar to šādu konflikta situāciju risināšana ārpus tiesas ceļā ir komplicēts un grūts uzdevums, kas prasa daudz laika un resursu.

Tāpēc mūsu piedāvātie risinājumi ar fiziskām personām neaprobežojas tikai ar vēstuļu sūtīšanu vai telefona zvaniem. Finansiālu konflikta situāciju risināšanas procesā mēs realizējam aktīvu darbību kompleksu:

  • vienojamies par rakstisku risinājuma plānu,
  • intensīvi kontaktējamies,
  • Personīgās tikšanās ar konfliktējošo pusi.

Uzzināt vairāk