Debt Collection

Juridiskām personām

Parādu piedziņa ( inkasso ) ārpustiesas ceļā no uzņēmumiem ir mūsu galvenais darbības virziens. Lai ātri un efektīvi no juridiskām personām atgūtu parādus, mēs piedziņas procesu balstām uz aktīvu un personisku kontaktu ar parādnieku: apmeklējam debitoru, pārbaudām tā saimniecisko darbību un mantisko stāvokli dabā un personīgi tiekamies ar amatpersonām.
Papildus mēs izmantojam arī dažādas datu bāzes, kas ir mūsu rīcībā, un ļauj ātri pārbaudīt debitora juridisko statusu, finansiālo un maksātspējas situāciju, nenokārtotās parādu saistības u.c. Taču iegūtā informācija bieži vien ievērojami atšķiras no realitātes. Tas nozīmē, ka, paļaušanās piedziņas procesā vienīgi uz apkopotajiem datiem un brīdinājuma vēstuļu sūtīšanu vai zvanīšanu var dārgi izmaksāt, jo parādnieks, kreditoram nezinot, var izbeigt savu darbību vai pat ļaunprātīgi veikt mantas atsavināšanu. Tas, savukārt, vēlāk praktiski izslēdz iespējas atgūt naudu.
Mūsu realizētais parādu piedziņas process ļauj savlaicīgi konstatēt parādnieka problēmas vai pretlikumīgu rīcību un attiecīgi reaģēt, jo mēs galveno uzsvaru liekam uz darbībām, kas ietver:

  • braukšanu pie parādnieka,
  • ražošanas / tirdzniecības telpu, iekārtu un citu aktīvu pārbaudi dabā,
  • tikšanos ar amatpersonām un reāla saistības izpildes risinājuma panākšanu,
  • saimnieciskās darbības monitoringu,
  • nekavējošu debitora atkārtotu apmeklēšanu.

Uzzināt vairāk

Fiziskām personām

Parādu piedziņa ( inkasso ) no fiziskām personām tiek veikta jau vairāk kā septiņus gadus. Lielākā daļa privātpersonu, no kurām mēs atgūstam parādus, nav izpildījušas savas maksājumu saistības, kas izriet no parādzīmēm vai dažādiem pakalpojumu un kredītu līgumiem. Diemžēl, kā rāda pieredze, vairums no šīm personām ļaunprātīgi izvairās no saistību izpildes - maina dzīvesvietas, atsakās no kontaktēšanās, izbrauc uz laiku no Latvijas utt. Līdz ar to šādu parādu piedziņa ( inkasso ) ārpus tiesas ceļā ir komplicēts un grūts uzdevums, kas prasa daudz laika un resursu.

Tāpēc mūsu piedāvātie risinājumi parādu atgūšanā no fiziskām personām neaprobežojas tikai ar vēstuļu sūtīšanu vai telefona zvaniem. Parādu piedziņas procesā mēs realizējam aktīvu darbību kompleksu:

  • vienojamies par rakstisku parāda atmaksas grafiku,
  • intensīvi kontaktējamies,
  • Personīgās tikšanās ar parādnieku.

Uzzināt vairāk